Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması maksadıyla irtifak hakkı tesis edilmesine yahut kullanma müsaadesi verilmesine ait metot ve temelleri belirledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğiyle uğraş kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması hedefiyle irtifak hakkı tesis edilmesine yahut kullanma müsaadesi verilmesine ait yöntem ve asılları belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Emlak Genel Bildirisi yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye nazaran, iklim değişikliğiyle uğraş kapsamında hayata geçirilen uygulamayla Ulusal Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek Hazine taşınmazları üzerinde güneş ve rüzgar güçleri başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması hedefiyle 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Buna nazaran, uygulamadan mesken ve aydınlatma abone kümesinde yer alanlar hariç, kendi gereksinim duydukları elektriği üretmek gayesiyle maden yahut jeotermal işletme ruhsat sahipleri, endüstriciler, kamu ve özel hizmetler kesiminde yer alan bireyler ve ziraî faaliyetlerde bulunanlar yararlanabilecek.

Bununla birlikte, bu imkandan yararlanmak hedefiyle mevcut irtifak hakkı ve kullanma müsaadesi sahipleri de müracaatta bulunabilecek.

HANGİ YÖNTEM VE BEDEL İLE VERİLECEK?

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması hedefiyle tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma müsaadesine ait ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırma yapılmak suretiyle belirlenecek.

Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi ihalelerinin onayının akabinde, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl periyodik ön müsaade verilecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön müsaadeye bahis Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesinin talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve daima nitelikte olmayan irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi verilecek.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş gücü ve rüzgar gücü başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun Hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilana çıkarılacak, sonrasında ek Hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edilecek. (AA)

Yorum yapın